Vokaalansambel

Vokaalansambli ringi tegevusega taotletakse, et õpilane:

  • Huvitub eesti rahvakultuurist ja –muusikast ning eesti heliloojate loomingust.
  • Laulab puhta ja selge häälega, oskab kasutada oma hääleaparaati.
  • Omandab algteadmised õige kehahoiu ning häälehoiu kohta ning oskab neid kasutada teistes samalaadsetes tegevustes.
  • Tugevdab ühtekuuluvust tunnet ühismusitseerimise kaudu ning õpetab teistega arvestama.
  • Arendab esinemisjulgust.
  • Avardab oma silmaringi.

Vokaalansamblid moodustatakse vastavalt registreerunutele. Tööd on alustanud 1.-4. ja 5.-7. klassi vokaalansambel (oodatud on ka poisid) ja täiskasvanute vokaalansambel (juhendaja Sigrid Mutso).

Ringi tasu on 30€ kuus. Õppekava on kinnitatud Haridusministeeriumi poolt, koolituskulult on tulumaksu tagastamise võimalus.