Rütmikaring

Rütmikatund võimaldab lastel arendada nende musikaalseid, emotsionaalseid ja sotsiaalseid oskusi. Koosmusitseerimise abil paraneb õpilase rütmitunnetus, pillimänguoskus, viisipidamine ning eneseväljendusoskus. Lapsed muutuvad julgemaks, arvestavad oma kaaslastega ning julgevad ennast loovalt läbi liikumise väljendada ning instrumentidel improviseerida.

Tunni läbiviimisel lähtutakse E. Jaques-Dalcroze'i rütmika põhimõtetest ning toetutakse C. Orffi põhiideedele. Rütme omandades, tunnetatakse neid ruumis liikudes ning keha abil väljendades. Õppeprotsessi lihtsustamiseks ning meeldivaks muutmiseks toetutakse C. Orffi pedagoogilistele võtetele. Musitseerimiseks kasutatakse peamiselt Orff-pille (plaatpillid, rütmipillid) aga ka kehapilli ja laulu.

Rütmikaringi kuutasu sõltub osalejate arvust. Rühmatunni kuutasu (2-7 õpilast) on 50 eurot, grupitunni kuutasu (alates 8 õpilast) on 36 eurot.

Eelkooliõpilaste rütmika (30 min) kuutasu on 20 eurot.

Rütmikaringe juhendab Kaja Kaus.