Koolituskeskus


Jakob Westholmi Sihtasutuse juures tegutseva Jakob Westholmi Koolituskeskuse eesmärgiks on pakkuda lastele, noortele ja täiskasvanutele huviharidust ning täiendkoolitust, luua valikuvõimalusi ja alternatiive nii huvihariduse omandamisel kui oskuste arendamisel ja täiendamisel.

Registreerumine

Kursustele  registreerumiseks palume täita andmete link, mille leiate huviringide nimekirja allosas (vt. Registreeru)


UUS! Tule Jakob Westholmi Muusikakooli

Õppetöö korraldus

Jakob Westholmi  Koolituskeskuse õppetöö toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kinnitatud õppekavade alusel (käskkiri nr 793/25.08 2010). Õpilase koolituskeskusesse vastuvõtt toimub õpilase, lapsevanema või õpilase seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel. Õpilane võib koolituskeskusest lahkuda  kirjaliku avalduse alusel etteteatamisega kaks nädalat. Õppetöö toimub septembrist  maini v.a. koolivaheaegadel. Kursused toimuvad Tallinna kesklinnas  Jakob Westholmi Gümnaasiumi ruumides.