Tasumine ja soodustused

Ühest perest lastele, kes osalevad enam kui kolmes ringis, pakume soodustust 10% kogusummast. Küsi täpsemalt koolituskeskus@westholm.ee, muusikakool@westholm.ee

Ringide eest tasumine toimub arve alusel ülekandega. 
Arveldusarve SEB pangas: 
Jakob Westholmi SA 
IBAN: EE301010220102159014

Pikemaajaliste haiguste või puudumiste korral palume kirjutada aadressil koolituskeskus@westholm.ee või muusikakool@westholm.ee või teavitada oma õpetajat. Lühiajalise haigestumise korral (kuni kaks tundi) tasaarveldust ei toimu.

Õppetegevusest loobumiseks palun teatada vähemalt kaks nädalat enne õpingute katkestamist e-mailile: koolituskeskus@westholm.ee või muusikakool@westholm.ee.

Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetegevust ei toimu. Ringide kuutasu ei sõltu päevade arvust, kuutasude arvestamisel on lähtutud õppeaasta keskmisest. Olenevalt koolivaheaegadest toimub erinevates kuudes erinev arv tunde.

Koolituskulud ja tulumaks

Koolituskuludelt on tulumaksu tagastamise võimalus. Tulumaksuseaduse muudatuse kohaselt huvikoolis õppimise eest tasutud kulu käsitatakse koolituskuluna üksnes juhul, kui huvikoolis õppija on koolituskulu tasumise kalendriaasta 1. jaanuaril alla 18-aastane. Seega vanemate isikute huvikoolis õppimise kulusid maksustamisperioodi maksustatavast tulust maha arvata ei saa.