Õpetajad

Õpetaja Kaja Kaus

"Minu muusikaõpingud algasid juba 5-aastaselt, mil valisin oma põhiinstrumendiks viiuli. Põltsamaa Muusikakoolis õppisin lisaks erialale veel ka klaverit ning hiljem ka saksofoni ning tänu tugevale ettevalmistusele ja motivatsioonile astusin 2005. aastal Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia muusikapedagoogika osakonda. Selle kooli bakalaureuse lõpetasin jazz-suunal 2010. aastal ja magistritöö kaitsesin 2012. aastal. 2010. aastal omistati mulle Heino Kaljuste stipendium.

Ülikooliõpingute kõrvalt oli mul võimalik õppida ka mitmes välisriigis (Itaalias, Rootsis ja Islandil).
 Nii ülikooli ajal kui ka pärast seda on mul olnud hea võimalus osa võtta erialastest täiendkoolitustest.

Olen saanud oma muusikaõpetaja oskuseid proovile panna mitmes erinevas muusikavaldkonnas ja väga erinevate vanustega. Olen töötanud 4 aastat Põltsamaa Muusikakoolis jazz-pop lauluõpetajana aga ka solfedžo- ning harmooniaõpetajana. Minu tööülesannete hulka kuulusid individuaal- ning grupitundide läbiviimine õpilastele vanuses 12-40.


Eelkooliealiste lastega olen kokku puutunud töötades kahes lasteaias. Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolis viisin läbi muusikatunde lastega vanuses 2-6 ning Põltsamaa Lasteaed Tõrukeses lastega vanuses 3-7. Lisaks sellele õpetasin muusikat ka Tallinna Kalamaja Põhikooli eelkooli lastele, andes neile aastal 2011/2012 muusikaringi.


Kõige selle kõrvalt on mul jäänud aega viia läbi erinevaid workshop'e ja täiendkoolitusi, keskendudes Dalcroze-rütmikale. See pedagoogiline meetod keskendub õpilasele kui tervikule ning muusikaväljendusvahendeid õpetatakse läbi liikumise, rütmi ja loovtegevuse. Dalcroze-rütmikat on mul õnnestunud praktiseerida nii 5-aastastega lasteaedades kui ka juba täiskasvanud tegevate muusikaõpetajatega Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Täiendkoolituskeskuses läbiviidud kursustel. 
Alates 2012 aasta 1. septembrist töötan ma muusikaõpetajana Jakob Westholmi Gümniaasiumis. 2013. aasta jaanuarist kohtun korra nädalas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias muusikapedagoogika II kursuse tudengitega, et tutvustada neile Dalcroze-rütmika põhitõdesid."


Õpetaja Hendrik Soon

Alustasin viiuliõpinguid viie aastaselt ning huvi kitarri vastu tuli kümneselt. Olen õppinud Tallinna Muusikakeskkoolis ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias viiuli erialal. Armastus nende kahe instrumendi vastu on mind saatnud juba peaaegu 20 aastat. Olen mänginud viis aastat Eesti 

Riiklikus Sümfooniaorkestris ning teinud koostööd väga paljude tuntud professionaalsete muusikutega. Orkestrite kõrval olen kogu aeg mänginud ka kammerlikes koosseisudes ning bändides. 2010 aastal osalesin koos Gambler Trioga Pietro Argento nimelisel konkursil Itaalias ning saime seal kolmanda koha kammermuusika kategoorias. Samal aastal osalesin ka II Pärnu Viiuldajate Konkursil ning sain samuti kolmanda koha. Kitarristina mängin legendaarse Indrek Patte sooloprojektis „Celebration“ ning ansamblis Eclectica. Alates 2010. aastast on kõige motiveerivamad ansamblid olnud kolmest vennast koosnev Trio Comodo ning 2013. aastal loodud TC Electric.

Alates 2009. aastast õpetan Jakob Westholmi Gümnaasiumis kitarri ja viiulit. Õpetamisel lähtun sellest, et muusika mida mängime peab õpilasele meeldima ning olema nii tehniliselt kui ka muusikaliselt arendav.

Ma usun, et klassikaline muusika  ja popmuusika ei peaks üksteisele vastanduma, vaid nad peaksid üksteist täiendama 21. sajandil.Õpetaja Eha Kopli

"Alustasin klaveriõpinguid viie aastaselt. Haapsalu Lastemuusikakoolile järgnesid õpingud Tallinna Georg Otsa nim. Muusikakoolis ning seejärel veel 5 aastat Tallinna Riiklikus Konservatooriumis, praeguses Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias muusikapedagoogika erialal. Minu esimene töökoht oli Gustav Adolfi Gümnaasiumis, kus töötasin muusikaõpetajana. 

Klaveri- ja solfedšoõpetajana olen töötanud Tallinna Liivalaia Gümnaasiumi isemajandavas muusikaklassis. Alates 2003. aastast töötan Jakob Westholmi Gümnaasiumis klaveriõpetajana. Olen osalenud klaveriõpetajate täienduskoolitustel. Õpilastega oleme edukalt osalenud muusikaklasside ja huvikoolide klaverifestivalidel.

Õpetamisel pean tähtsaks, et tunnis oleks rahulik ja meeldiv õhkkond. Oluline on, et õpilased tunneksid end tunnis hästi ja tahaksid jälle tagasi tulla."


Õpetaja Tiiu Sisask (lapsehoolduspuhkusel)


"2005 a. lõpetasin Tallinna Muusikakeskkooli klaveri erialal, sealt edasi jätkus haridustee Eesti Muusika-ja Teatriakadeemias professor Ivari Ilja käe all. Olen end täiendanund ka Saksamaal Karlsruhe Muusikakõrgkoolis professor Kalle Randalu juures ning osalenud W. Blankenheimi, V. Novikovi, W. Groppenbergi, V. Gornostajeva jt. meistrikursustel. 

Olen edukalt osalenud vabariiklikel konkurrsidel ning andnud nii soolo- kui ka  kammermuusika kontserte Eestis ja Saksamaal.

Lisaks esinemisele olen aktiivselt tegelenud nii laste kui ka täiskasvanute õpetamisega. Minu esimeseks töökohaks klaveriõpetajana oli Tallinna Muusikakeskkooli eelklass, samuti olen õpetanud Võhma Muusikakoolis.  Alates 2011 aastast olen klaveriõpetaja Kehra muusikakoolis  ning käesolevast aastast annan klaveritunde ka Jakob Westholmi Gümnaasiumis. "


Õpetaja Denis Kasparovitch

Denis Kasparovitch on lõpetanud Tallinna Nõmme muusikakooli klaveri erialal (õpetaja Aleksandr Lukjanov). 15-aastasena alustas ta oreliõpinguid Ulla Kriguli juures. Hiljem jätkas ta õpinguid tallinna Georg Otsa nimelises muusikakoolis klaveri erialal Ülle Sisa käe all. 2004. aastal sai Denis Kasparovitch teise koha kolme muusikakooli vahelisel klaveriõpilaste konkursil. 


 Paralleelselt klaveriga õppis ta Georg Otsa nimelises muusikakoolis ka orelit (õpetajad Aare-Paul Lattik ja Kristel Aer). Aastatel 2006-2011 õpis Denis Kasparovitch Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (oreli eriala, prof. Andres Uibo klass), mille lõpetas cum laude diplomiga. 2007. a Tallinnas toimunud Dietrich Buxtehude interpretatsiooni konkursil sai ta kolmanda koha. 2008. aastal võttis Denis Kasparovitch osa Moskvas toimunud Tallinna Kultuuripäevadest. Aastal 2010 esines Denis Kasparovitch Peterburi Nikolai Rimski-Korsakovi nimelise konservatooriumi saalis. Samal aastal sai ta esikoha ning eripreemia Artur Kapi nimelisel organistide konkursil, mis toimus Suure-Jaanis. 2011 aasta sügisel on andnud Denis Kasparovitch soolo kontserte Peterburis. Aastatel 2009–2012 Denis Kasparovitch võttis osa Tallinna Rahvusvahelisest Orelifestivalist. Tema initsiatiivil toimusid 2008-2011 aastatel Johannes Brahmsi, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Antonio de Cabezóni ja Ferenc Liszti juubelitele pühendatud kontserdid. Denis Kasparovitch on mitmete  kontserdisarjade alusepanija ning kunstiline juht (“Õhtumuusika Nõmme lunastaja kirikus”, “Helilooja portree”). Alates 2010. aastast on Denis Kasparovitch MTÜ Ars Musica Estonica juhatuse esimees. 


Õpetaja Grete Koik

Minu tee muusika juurde sai arvatavasti alguse juba lasteaiast. 1990. aastal, olles 2. klassis, liitusin kooristuudioga „Ellerhein“, kus laulsin 14 aastat. Soov või mõte õppida edasi just muusikat tuli siiski alles gümnaasiumi lõpus. Suurt rolli mängis ka see, et 12. klassis  kutsus praegune helilooja Mariliis Valkonen mu enda juurde G. Otsa nimelisse Tallinna Muusikakooli klaveri praktikaõpilaseks. Sealt sain  juba otsese suuna muusika juurde.

2001. aastal astusin Tallinna Pedagoogilisse Seminari muusikaõpetaja erialale, samal ajal töötasin ka tütarlastekoori „Ellerhein“ õpetajana. 2002. aastal asusin õppima koolimuusika erialale Eesti Muusika-ja Teatriakadeemias, kus lõpetasin magistriõpingud 2008. aastal. Selle aja sisse mahtus ka Tallinna Huvikeskus Kullo Kooliks Ettevalmistuse Stuudios inglise keele ja laulmise õpetamine (2004-2006).

Suur huvi laulmise vastu, mis sai alguse „Ellerheinast“, ei ole ka edaspidi kuhugi kadunud. Olen õppinud soololaulu Teele Jõksi ja Vilja Sliževski juures ning laulnud nüüdseks mitmetes koorides: Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia Naiskooris, Eesti Teaduste Akadeemia Naiskooris, Nargen Opera Kooris ja kammerkooris Voces Musicales.  Hetkel olen Ellerheina vilistlaskoori liige. Samas on mind alati huvitanud ka klaver ja eriti klaverisaade, mida õppisin EMTA-s Viktor Gurjevi  ja Olav Ehala juhendamisel.

2006. aastal, olles IV kursuse tudeng,  asusin  tööle Jakob Westholmi Gümnaasiumisse muusikaõpetajana ja nii on see tänaseni. Olen juhatanud ka Tallinna muusikaõpetuse ainesektsiooni aastatel 2010-2011. 

JWG-s õpetan hetkel 5.-12. klasse, juhendan ansambleid ja koore. 7 aasta pikkuse ansamblitegevuse tulemusena on saavutatud mitmeid auhinnalisi kohti konkurssidel ning esinetud paljudel üritustel ja erinevates kontsertsaalides ka väljaspool kooli.


Õpetaja Tiit Roonurm

Muusikalised eeldused ilmnesid mul juba varakult. Lõpetasin Nõmme Muusikakooli klaveriklassi, Tallinna Muusikakooli (nüüd G. Otsa nim Muusikakool), Tallinna Konservatooriumi (nüüd Eesti Muusika-ja Teatriakaeemi) kompositsiooniklassi. Omandasin ka klaveriõpetaja kutse. Asusin tööle Jakob Westholmi Gümnaasiumi (tollal 22. Keskkooli) klaveriõpetajana. Olen seda tööd teinud 20 aastat.

Klaveriõpetuses püüan õpilastes arendada sisemist kuulmist. Tuleb jälgida, et esitatud muusika kõlaks ilmekalt. Nooremates klassides peab palju tähelepanu pöörama õigele mängitehnikale.

Oluliseks pean ansamblimängu. See meeldib lastele ja on andnud häid tulemusi. Olen kirjutanud klaveriansambli palu, milliseid on trükitud mitu kogumikku. Suur osa neist põhineb eesti jt läänemere-soome rahvaste viisidel.

Kirjutasin palu rahvapilliorkestrile. Neid kandis ette Vabariiklik Rahvamuusikaorkester meie kooli kauaaegse muusikaõpetaja Heldur Vaabeli jt dirigentide juhatusel. On ka teoseid teistele pillidele.

Mul on hea meel, et paljud minu endised õpilased on jätkanud muusikaharrastust ja suunanud sellele teele ka oma lapsi.


Õpetaja Ruth Johanson

Kooliteed ja ühtlasi muusikaõpinguid alustasin Kevade tänaval, tollases 22. Keskkoolis. Peale keskkooli astusin konservatooriumi (praegune EMTA), mille lõpetasin muusikapedagoogi diplomiga.

Tänaseks olen õpetajana töötanud juba 30 aastat ja selle aja jooksul tegelnud muusikaõpetuse erinevate valdkondadega: vokaalpedagoogika, kooritöö ja pilliõpetusega. Juba kooliajal tekkis sügavam huvi plokkflöödimängu- ja õpetuse vastu. See pill on väga tänuväärne lapse muusikaliseks eneseväljenduseks, lihtsate viiside ja ansamblimängu harjutamiseks, samas ka väga rikkaliku kunstiväärtusliku repertuaariga soolo-, ansambli- ja orkestripill.

Plokkflöödi õpetamise metoodikat olen täiendanud mitmetel plokkflöödiühingu poolt korraldatud täiendkoolitustel. Oma töös kasutan ka Orff- pedagoogika elemente, samuti teadmisi muusikateraapiast, mille algkursuse läbisin 1996. aastal. Õpetamisel püüan arvestada lapse isikupära, leida igaühele jõukohane repertuaar ja sobiv arengutempo.


Õpetaja Sigrid Mutso

Olen lõpetanud Georg Otsa nim. Tallinna Muusikakooli Ludmilla Dombrovska lauluklassis, seejärel õppisin muusikapedagoogikat Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ja 2015. a. kevadel lõpetan sealsamas magistriõppe laulupedagoogika erialal Teele Jõksi juhendamisel. Samuti olen klassikalist laulu õppinud Sibeliuse Akadeemias Aulikki Eerola juures.
Täiendanud olen end Donatienne Michel-Dansac’ i Rebecca Bergi, Eva Märtsoni, Kim von Binzeni, Alexander Schmalczi, Jenny Anvelti, Eiddwen Harhy ja Bernhard Adleri meistrikursustel.

Töötan Tartus Vanemuise teatris külalissolistina, seal on rollinimistus Mõisapreili (Tauno Aintsi “Rehepapp”), Frasquita ja Micaela (Bizet’ “Carmen”), Mademoiselle Silberklang (Mozarti “Teatridirektor”), Sinine (Tauno Aintsi "Guugelmuugelpunktkomm") ja Tüdruk nr 2 (Märt-Matis Lill “Tulleminek”). Alates 2015. aastast töötan kooriartistina Savonlinna Ooperifestivalil. 

Vokaaltehnika kõrval püüan õpilastes arendada julgust, enesekindlust ja loovust. Pean tähtsaks, et tundides püsiks positiivne atmosfäär ja rõõm laulmisest ning muusikast. Hääl on imeline instrument, hinge peegel ja võrratu väljendusvahend. Vokaalõpe on ka iseenda tundmaõppimine.
Mu esimene pill oli hoopis klaver, lõpetasin Tartu l Muusikakooli klaveri erialal ja juba kümme aastat mängin klahve ansamblis HU?.Õpetaja Irene Schifrin

Oma muusikaõpingutega alustasin Tallinna Muusikakeskkoolis, kus õppisin 7 aastat eriklaverit ja edasi koorijuhtimist õp. E. Kõrgemäe käe all. 1987. aastal lõpetasin Tallinna Riikliku Konservatooriumi professor A. Üleoja kooridirigeerimisse klassi. 10 aasta laulsin tolleaegses tippkooris „ Noorus”. Koorilaul on mind saatnud läbi elu. Olen juhatanud ansambleid, segakoori Rido, Klementi naiskoori. Alates 1987. aastast juhatan Salme Kultuurikeskuse naiskoori Ilo.

Minu esimeseks töökohaks oli Liivalaia Gümnaasium (tolleaegne 47. keskkool), kus muusikaõpetuse kõrval õpetasin isemajandavas muusikaklassis klaverit ja solfedžot. Jakob Westholmi Gümnaasiumis töötan 1990. aastast. Juhatan mudilaskoore, annan solfedžo tunde ja eelkooli rütmikat. Olen õnnelik, et meie koolis armastatakse muusikat.


Trompetiõpetaja Samuel Jalakas
Alustasin muusikaõpinguid plokkflöödiga 7-aastaselt, sest esialgne soov trombooni õppima minna ei läinud täide instrumendi raskuse tõttu. Kolm aastat plokkflöödi õppimist, kui tekkis huvi taas vaskpilli mängima hakata. Valitud sai trompet, sest tromboon tundus endiselt liiga suur. Põhikooliga samaaegselt lõpetasin Kuusalu Muusikakooli kiitusega, õpetajaks Ott Kask. Edasi suundusin õppima G. Otsa nim. Tallinna Muusikakooli, erialaõpetajaks Priit Aimla. Nüüd olen jõudnud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 2. kursusele, õppejõuks Indrek Vau.  2014. aasta oktoobrist töötan Politsei- ja Piirvalve Orkestris. Erinevaid projekte olen teinud kaasa nii ERSOs kui RO Estonia orkestris. Samuti löön kaasa noorteorkestris Reaalmažoor. Õpetamise kogemust olen saanud nii enda erialaõpetajatelt, kui ka näiteks Kuusalu Kunstide koolis trompeti- ja plokkflöödi tunde asendades.


Kitarri- ja ukulele õpetaja Ainar Toit

Pildiotsingu ainar toit tulemus
Kitarrimängu vastu tekkis huvi juba üsna noorena, pärast mida olen mänginud erinevates ansamblites ja teinud eri stiilides muusikat.

Kitarri olen õppinud Põltsamaa Muusikakoolis Reigo Tõnissoni juures ja lisaks sellele ka Viljandi Kultuuri Akadeemias pop-jazz osakonnas tunnustatud kitarristi Ain Agana käe all. Eesti Muusika ja Teatri Akadeemias lõpetasin magistriõpingud 2017 aastal, õppides Mart Soo ning Jaak Sooääre juures.

Kitarritunde olen eratundide vormis andnud alates aastast 2012 ning alates aastast 2013 töötanud Põltsamaa Muusikakoolis. Tegutsen aktiivselt muusikamaastikul mängides erinevates ansamblites.

"Ei ole midagi kaunimat kui kitarri kõla... Välja arvatud ehk kahe kitarri kõla." -Frédéric ChopinSaksofoniõpetaja Kristel Marand


Olen lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia dirigeerimise (bakalaureus) ning kaasaegse improvisatsiooni (magister) erialal. Lisaks Westholmi Muusikakoolile õpetan ka Tallinna Vaba Waldorfkoolis muusikaajalugu, juhendan Nõmme Noortemajas muusikaringe, dirigeerin Kunstiakadeemia kammerkoori, Maksu- ja Tolliameti segakoori ning tegelen laulmise ja saksofonimänguga.

Minu pilliõpingud algasid klaveri ja plokkflöödiga, kuid 13-aastaselt leidsin tee saksofoni, oma lemmikinstrumendini, mille võlude juurde olen jäänud kirjust õpingute teest hoolimata tänaseni. Lõpetasin Viljandi Muusikakoolis saksofoniga nii klassikalise kui ka pop-jazz suuna ning nüüdseks olen pilli mänginud väga erinevates kooslustes ja projektides (bändid, orkestrid, õpitoad jms). 

Õpetamise puhul pean oluliseks õpilaste inspireerimist ning mõtet tekitada neis soov ise veelgi rohkem uurida ja teada saada. Tähtsal kohal on õppeprotsessis loomingulisus, improvisatsioon, järjepidevus ning armastus muusika vastu.


Õpetaja Grete Maipuu

Olen lõpetanud H. Elleri nim. Tartu Muusikakooli koorijuhtimise erialal Alo Ritsingu õpilasena. 2015. aastal omandasin bakalaureusekraadi Eesti Muusika - ja Teatriakadeemias muusikapedagoogika erialal. Jätkan õpinguid magistriõppes.

Huvi muusika vastu tekkis juba lapseeas. Olen laulnud 12 aastat kooristuudios “Ellerhein”. Tõsisem huvi muusikaõpingute vastu tekkis alles peale gümnaasiumi lõpetamist. Peale õpetajaks olemise laulan ka kammernaiskooris Sireen ja kammerkooris Collegium Musicale.

Alates 2015. aasta sügisest annan Jakob Westholmi Muusikakoolis eelkooli rütmika tunde, lisaks õpetan ka Tallinna Vaba Waldorfkoolis muusikat.

Oma õpilastes püüan äratada huvi muusika vastu ja julgustan neid loovalt musitseerima.

Õpetaja Merlin Porkma


Alustasin oma muusikaõpinguid Lasteekraani Muusikastuudios, kus laulsin 13 aastat. 7 aastaselt läksin õppima viiulit Tallinna Muusikakooli, pärast seda G.Otsa nim. Tallinna Muusikakooli. Astunud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse interpretatsiooni erialale, viisin vahepeal lõpule õpingud Tallinna Ülikoolis, kus omandasin bakalaureusekraadi kultuuriteaduse erialal ning nüüd jätkan muusikaõpinguid akadeemias instrumentaalpedagoogika erialal.

Olen töötanud viiuliõpetajana Paide Muusikakoolis ning hetkel töötan ka Kaari Sillamaa Laste Kaunite Kunstide Koolis. Suviti korraldan UusKalda lastelaagrit.

Viiulimängus olen saanud ennast täiendada Soomes Kokkolas ning erinevatel meistrikursustel Eestis. Klassikalise muusika kõrvalt olen kokku puutunud nii pop- kui jazzmuusikaga, Eesti rahvamuusikaga ning tangoga.


Õpetaja Maria Magdik 

2015. aastal lõpetasin Tallinna Muusikakeskkooli klaveri erialal Martti Raide juhendamisel. Sellel aastal jätkus haridustee Eesti Muusika- ja Tetriakadeemias professor Peep Lassmanni käe all. Olen osalenud mitmetel meistrikursustel, näiteks J. Murina, P. Pacheco jt.

Olen edukalt esinenud mitmetel rahvusvahelistel konkursitel (Eesti, Läti, Leedu, Poola, Venemaa, Itaalia) ning olen pälvinud Helmi Valtmanni stipendiumi. Samuti olen esinenud kontserditel nii soolomängijana kui ka kammerkoosseisudes.

Lisaks sellele olen andnud klaveri eratunde nii lastele kui ka täiskasvanutele. Käesolevast aastast olen klaveriõpetaja Jakob Westholmi Muusikakoolis.
Õpetaja Katrin Läll

Muusika juurde jõudsin lasteaias. Edasi olid õpingud Abja-Paluoja Lastemuusikakoolis klaveri erialal, G.Otsa nim. Muusikakoolis ja Konservatooriumis (EMTA) muusikapedagoogi ja koorijuhi erialal. Olen töötanud solfedzo õpetajana, koorijuhina Kiili Kunstide Koolis.

Viimased 12 aastat olen ennast teostanud töötades eelkooliealiste lastega. Väikekandle juurde jõudsin kümme aastat tagasi. Täiendanud olen ennast erinevatel muusikaalastel kursustel: C.Orff, muusikateraapia algkursus- 2008, pärimusmuusika, väikekannel, hiiukannel A.Pulsti Õpistus. Kuus aastat olen väikekannelt õpetanud Pangapealse Lasteaias, korraldanud väikekandle töötubasid ja laagreid lastele ning täiskasvanutele. Hetkel jätkan A.Pulsti Õpistus õpinguid rahvakandles. Olen laulnud segakooris „Noorus”, Vabaõhumuuseumi segakooris ja osalen Pärimuslaulu Seltsingus.

Ma armastan muusikat ja püüan seda lastele edasi anda.


Klarnetiõpetaja Triin Viljus


Muusika õppimist alustasin Tallinna Muusikakeskkooli esimeses klassis klaveri erialal, kuna siis puhkpilli algklassides ei õpetatud. Klarnetiõpinguid alustasin 5. klassist, lõpetades 2005. aastal Tallinna Muusikakeskkooli. Juba õpingute ajal huvitas mind ka orkestri dirigeerimine, mida õppisin lisaerialana Aavo Otsa ja Toomas Kapteni juures.

Bakalaureuse õpingutele otsustasin minna Tallinna Ülikooli orkestridirigeerimise erialale, mille lõpetasin aastal 2008. Lisaks sellele õppisin ülikoolis veel löökpille ja saksofoni. Seejärel alustasin dirigendina tööd Keilas ja Padisel, kus töötan ka praegu. Padisel olen ka instrumendiõpetaja. Õpingud jätkusid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia magistrantuuris muusikapedagoogika osakonnas. Kuna aga selgus, et pedagoogika ei ole minu kutsumus, vahetasin eriala ja jätkasin klarnetiõpinguid Toomas Vavilovi käe all. Lisaks klarnetile õppisin seal ka dirigeerimist Toomas Kapteni klassis ja eufooniumit Madis Vilgatsi juures. Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia magistrantuuri lõpetasin 2013. aastal.

Alates 2014. aastast õpetan Jakob Westholmi Gümnaasiumis klarnetit ja loodan, et juba varsti on koolil oma suur puhkpilliorkester.

Õpetaja Aneta Trujevtseva

Muusikaõpinguid alustasin Tapa Muusikakoolis 6-aastaselt, kus õppisin plokkflööti, klaverit ja põikflööti. Lõpetasin Tapa Muusikakooli 2004.aastal. Olen osa võtnud mitmetes koorides, laulustuudios ja lauluvõistlustest, kus saavutasin auhinnalisi kohti. 

Flöödiõpinguid jätkasin Tallinna Georg Otsa nimelises Muusikakoolis Tarmo Johannese käe all (lõpetasin 2009.a) ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias Raivo Peäske ja Oksana Sinkova flöödiklassides, kus lõpetasin instrumentaalpedagoogika eriala bakalaureuse 2014.a. Praegu õpin Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia magistrantuuris. Olen täiendanud oma flöödimänguoskust Sibeliuse Akadeemias Liisa Ruoho flöödiklassis vahetusüliõpilasena ja individuaalõppes, Matti Helini (Soome), Roberto Pasquini (Itaalia), meistrikursustel ja Marco Chianchi (Itaalia) kammeransambli meistrikursusel. Olen mänginud kaasa Sibeliuse Akadeemia Sümfooniaorkestris, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Sümfooniaorkestris, Tallinna G.Otsa nimelise Muusikakooli Puhkpilli- ja Sümfooniaorkestris. Praegu kuulun Trio Veloce koosseisu. Õpetan alates 2013. aastast flööti Märjamaa Muusika- ja Kunstikoolis ja teist aastat Jakob Westholmi Muusikakoolis. Esmase õpetajakogemuse flöödiõpetajana sain Tapa Muusikakoolis aastatel 2009-2010. 

Olles ise alustanud muusikaga tegelemist varasest lapseeast peale on minu sooviks süstida ka oma õpilastesse armastust muusika vastu. Eesmärgiks olen seadnud, et laps naudiks muusikaga tegelemist ja tunneks sellest rõõmu.


Õpetaja Anastassia Varlõgina 

Valisin akordioni 8- aastasena ja sellel teel jõudsin kutseastmelise muusikakoolini. Praktikaga vaheldumisi jätkub mu õpe tänapäevani, aastast 2016 juba kõrgemal tasemel omandades akordioniõpetaja kutset. Akordioniõpetajana töötasin Laulasmaa koolis, Kullo huvikeskuses ja eraõpetajana aastast 2013. Õpilasteks on olnud nii väiksed, alates 1. klassi õpilastest kuni täiskasvanuteni. Olen veendunud, et piisava püüdmisega saab oma eesmärgid saavutada, akordioniõppes see on igapäevane pillimäng. On tähtis ka leida endale hea õpetaja, keda austad ja kes on sulle eeskujuks. Mitte vähegi tähtis on pidev eneseareng, kui oled maailmale avatud, siis maailm ka jõuab sinuni. Olen seisukohal, et ka muusika ja pillimäng on see elu osa, mis on tingitud sinu elu kvaliteediga ehk teisisõnu sa oskad mängida ja kuulata nii hästi, kui hästi sa ellu suhtud, kui hästi oled maailmaga harmoonias.

Akordionistina olen mänginud erinevates ansamblites ja teinud eri stiilides muusikat. Alati kaasan ka oma õpilasi võimalikes projektides ja motiveerin neid liikuda edasi.