Toetuse taotlemine 


Jakob Westholmi Sihtasutuselt võib toetust küsida eraisik või kollektiiv kooli õppe- ja kasvatustööga seotud projektide teostamiseks, ürituste korraldamiseks, koolielu edendamiseks. Taotlused vaatab läbi Jakob Westholmi Sihtasutuse juhatus, otsuse kinnitab nõukogu. Taotluse esitamise tähtajad on 1.veebruar või 1.oktoober. 

Taotlus õppetööga seotud vara soetamiseks asub SIIN
Taotlus õppetööga seotud tegevuste toetamiseks asub SIIN