Toetuse taotlemine 


Jakob Westholmi Sihtasutuselt võib toetust küsida eraisik või kollektiiv kooli õppe- ja kasvatustööga seotud projektide teostamiseks, ürituste korraldamiseks, koolielu edendamiseks. Taotlused vaatab läbi Jakob Westholmi Sihtasutuse juhatus, otsuse kinnitab nõukogu. Taotluse esitamise tähtajad on 1.veebruar või 1.oktoober. 

Taotlus õppetööga seotud vara soetamiseks asub SIIN
Taotlus õppetööga seotud tegevuste toetamiseks asub SIIN.


Jakob Westholmi Sihtasutus soetab 2016/2017 I poolaastal koolile järgmised vajalikud asjad:

  • 15 Eesti atlast
  • Maailma atlase CD
  • Kirjutusalused (õuesõppe tundide läbiviimiseks)
  • Kitsa matemaatika kordamise õpikud 18 tk
  • Vahetunni vahendid algklassidele
Toetab kooli ajalehe WestPost väljaandmist.

Tasub kontsertide korraldamise arved:

  • Lõõtsavägilased 2 kontserti algklassidele
  • Ansambel "Rüüt" kontsert     V- VI klassidele        

Heategevusõhtu detsembris toimub algklasside majja 6 kanaliga helipuldi soetamiseks vajaliku summa kogumiseks.

JW SA toetuse taotluste II vooru tähtaeg on 1.veebruar 2017.