Annetamine


Jakob Westholmi Sihtasutus

Hea lapsevanem!

 

Meid seob teadmine, et meie lapsed õpivad väärika ajaloo ja pikaajaliste traditsioonidega koolis. Kooli asutamisel lähtus Jakob Westholm püüdlustest, mille tähtsus pole ajas vähenenud ning mis innustavad ka tänaseid õpilasi oma teadmisi ja silmaringi pidevalt avardama. Soovides pakkuda õpilastele veelgi mitmekesisemaid õpivõimalusi, loodi 2009. aastal Jakob Westholmi Sihtasutus.

Jakob Westholmi Sihtasutuse prioriteediks 2022/2023. õppeaastal oli Jakob Westholmi Gümnaasiumi 125. juubelipidustustega seotud ürituste korraldamine. Toetati ka erinevatele kooliastmetele Eesti Kontserdi koolikontsertide toimumist, õppekäike ning kollektiivide osalemist Laulu- ja Tantsupeol ning erinevatel festivalidel. 2023/2024. õppeaastal toetab Jakob Westholmi Sihtasutus jätkuvalt Eesti Kontserdi koolikontsertide ja 10. klasside tutvumispäeva toimumist ning  õppematerjalide soetamist. Suure projektina aidati kaasa Kevade tänava koolimaja aula klaveri remondile.

Sihtasutus on isemajandav ning sõltub oma tegevustes suurel määral koostööst oma mõttekaaslaste ja toetajatega. Ka Teil on võimalus anda omapoolne panus sihtasutuse tegevuste toetuseks. Meie tegevustele on võimalik kaasa aidata nii ühekordsete maksete kui ka igakuiste püsimaksete kaudu.

Ka väike summa – kas ühekordse maksena või kuupõhise püsimaksena - annab suure panuse koolielu sisukamaks muutmisel.

Võimalustega makse tegemiseks saate tutvuda oma panga kodulehel. Makse tegemiseks vajate järgmisi andmeid:

Saaja: Jakob Westholmi Sihtasutus
Arveldusarve SEB pangas:
EE301010220102159014  
Summa: palun märkige vastavalt oma soovidele ja võimalustele
Selgitus: Jakob Westholmi Sihtasutuse toetamine

Meie laste koolielu sisukamaks muutmisel on oluline iga toetaja. Kui panustame igaüks kas või mõne euro, tähendab see tervikpildis suurt sammu heade mõtete teokstegemisel!

Küsimuste korral võtke palun julgesti ühendust sihtasutuse juhatusega: jw@westholm.ee 

Lugupidamisega
Jakob Westholmi SA nõukogu

__________________________________________________________________________