Kokkuvõte Jakob Westholmi Sihtasutuse tegevusest 2021/2022. õppeaastal

Jakob Westholmi Sihtasutuse prioriteediks 2021/2022.õppeaastal oli õppekavaga seotud tunniväliste tegevuste toetamine.

Kahel eelneval õppeaastal ei ole õnnestunud õpilastel tervet õppeaastat koolis käia ja seetõttu on ka õppekäikude, ürituste korraldamine ja muu toetamine olnud piiratud ning õpilased on huviringideski osalenud periooditi mitte kontaktselt vaid hoopis distantsilt. Jakob Westholmi Sihtasutuse toel toimusid terves koolis erinevatele kooliastmetele Eesti Kontserdi poolt korraldatud koolikontserdid. 1.-2. klass sai osa lustakast Lotte ja Klausi muusikatunnist, 3.-4. klass sukeldus rütmide maailma koos Jaan Kirsi ja tema poja Ian Miikealiga. 6.-7. klass nautis koolikontserti koos Ruslan Trochynskyi ja Robin Mäetaluga, 8.-9. klass osales Johan Randvere klassikalises klaveritunnis ning 10.-12. klass sai osa Eesti Rahvusmeeskoori võimsast kontserdist. Kevadel käis Luise majas külas Arsise kellade kool, kes vaimustas õpilasi oma kahe kontserdiga. Luise koolimaja külastas ka meeleolukas Improteater, millest oli võimalus osa saada kõikidel 1.-5. klassi õpilastel. Lisaks eelmainitud elamustele on Jakob Westholmi Sihtasutus toetanud erinevaid väljasõite ja õppekäike. Näiteks tutvusid sügisel 10. a ja 10.b klassi õpilased teineteisega õppepäeval Padisel, 1.c ja 5.c said osa põnevast Rakett69 Teadusstuudio õppekäigust ja 11. klassi humanitaarsuund osaleb kevadel lavavõitluse töötoas VAT-teatris. Oma panuse on Sihtasutus andnud Jakob Westholmi Gümnaasiumi ajalehe Westpost ilmumisse, kiusamisvastase programmi KiVa uhkuse auhindade soetamisse ja koolituskeskuse rahvatantsurühma ning muusikakooli väikekandle ansambli Laulu- ja Tantsupeo ettevalmistusprotsessi. Et jätkata Robootikaringi edukat tegutsemist ning toetada ka edaspidi suuri saavutusi uuendame robotite parki juba uuemate vajalike robotitega.

Suure panuse on andnud õpilaste arengusse loomulikult eelkõige õpetajad. Õpetajate päeval pidas Jakob Westholmi Sihtasutus meeles Jakob Westholmi Koolituskeskuse ja Westholmi Muusikakooli töötajaid ning kevadisel tänuõhtul tänati veel ka kooli õpetajaid suure töö eest