Kokkuvõte JW SA tegevusest 2017/2018. õppeaastal

Kokkuvõte Jakob Westholmi Sihtasutuse tegevusest 2017-2018.õppeaastal 

Jakob Westholmi Sihtasutuse prioriteediks 2017-2018.õppeaastal on toetada digi- ja tehnoloogia valdkonda. Toimus 18 netikäitumise töötuba õpilastele ja soetati robootikavahendeid. JWG on informaatika riikliku õppekava pilootkooliks. Koolituskeskuse juures töötavad robootika huviringid ja klassid osalesid rahvusvahelistel programmeerimisüritustel Code Week ning Koodi Tund.

Sihtasutus toetas kooli ajalehe WestPost väljaandmist, et see jõuaks võimalikult paljude lugejateni. Osteti  dokumendikaamera. Traditsiooniliselt tasus JW SA mitme koolikontserdi toimumise eest: RAM kontsert, Duo Obi Brasiiliast, ansambli Brassical kontsert ja kontsert „Sajaga“ põhikoolile.

Muusikakooli ja Koolituskeskuse ringide õpilased osalesid konkurssidel ja võistlustel, näiteks First Lego League, Robotex, mõttemängude olümpiaad, kandlepäev.

Sihtasutus oli abiks kooli 120.sünnipäeva tähistamisel, kooli juubelikogumiku väljaandmisel. Lisaks toetati südamenädala, algklasside uisupäeva ja ülelinnalise matemaatika-nuputamisvõistluse „Rosin“ korraldamist. Soetati vahendeid huviringidele nt malelauad ja malendid, plokkflööt, trumminahad, kooli lauluvõistluse West Fest särgid. Toimus heategevusõhtu ja  helkurite jagamine.