Kokkuvõte JW SA tegevusest 2014/2015 õppeaastal


Jakob Westholmi Sihtasutuse prioriteedid 2015/2016. õppeaastal olid:

  1. Jakob Westholmi Muusikakooli instrumendivaliku laiendamine.
  2. Huvitegevuse võimaluste laiendamine, põhikooli ja gümnaasiumiosa aktiivsem kaasamine.
  3. Kooli raamatukogu täiendamine lugemisvara, teatmeteoste ja uudiskirjandusega väärtustamaks lugemist. 

JW Muusikakool on Eesti Muusikakoolide Liidu liige. 14 erialal õppis kokku 221 õpilast, õppida saab viiulit, klaverit, kitarri, plokkflööti, flööti, trompetit, saksofoni, trummi, ukulelet. Hooandja projekt JW MK pillide ostmiseks oli edukas, meie kasutada jäi 2691€. Pillid ja muu vajalik inventar on ostetud ja kasutusel. Toimusid erialade ja ühised kontserdid, esinemised väljaspool kooli.

Taotlus Varaait vol 12 esitatud robootikaringile vahendite soetamiseks, Eesti Noorsootöö Keskus eraldas 2000 eurot. Tänu sellele saame avada robootikaringi ka põhikoolile. Huviringide arv ja tegevusse haaratud õpilaste arv on suurenenud. 13 huviringi, kursust, osales 323 õpilast.

Eelmise õppeaasta üheks prioriteediks on kooli raamatukogu täiendamine lugemisvara, teatmeteoste ja uudiskirjandusega. JW SA ostis kooli raamatukogule raamatuid. Nimekiri asub http://www.westholm.tln.edu.ee/editor/index.php?id=14391

Kevade maja õpilastele huviringide avamiseks tegime ettevalmistusi. Toimusid traditsiooniline ilusa ilma piknik-õuekontsert ja linnalaager.

Sihtasutuse toetusel toimusid mitmed kontserdid õpilastele, näiteks rütmishow Kirssidega, "Edasi minevikku. Eesti lõõtspill ja regilaul", "Kariibi mere rütmid ja rõõmsad inimesed" ja "Laulud sellest, mida näeme ja tunneme"

Veel ettevõtmisi

  • Südamenädalaks testribade ostmine.
  • Tublimate kooli töötajate tunnustamine kevadisel tänuõhtul.
  • Matemaatikavõistluse „Rosin“ toetamine;
  • Näidendiraamatu „Kuidas lutikas Leemet Vihmaloigu tänaval kuningas Krihvli juures külas käis“ väljaandmise toetamine
  • Nukuteatri projektis Koolitund NUKU-s osalemise toetamine
  • Tantsupeol osalemise toetamine
  • Kampaania „Suusad alla“ suusavarustuse soetamiseks koolile.