Eelkool

Jakob Westholmi Koolituskeskuse eelkooli laste ühine jõuluteemaline õppepäev toimub teisipäeval, 19. detsembril 2017. Sel päeval ootame kooli ka neljapäevase grupi lapsi.

Kavas:
1) Kell 16 kohtuvad kõik rütmikatunni lapsed õpetajaga;
2) Kell 16.30-17.30 toimub õppetöö klassis
3) Kell 17.30 algab saalis kõikide gruppide ühine jõulupidu, kus tantsime, mängime, sööme piparkooke ja mandariine ning esineme. NB!Kui on teie lastel olemas mõni vahva etteaste (luuletus, laul, pillimäng), siis oleme valmis neid üheskoos nautima.

Pidu toimub ilma vanemateta ja lapsed on vabad kell 18.30!

Palume lapsele kaasa anda võimalusel päkapikumüts!

Kohtume lastega taas uuel aastal teisipäeval, 9. jaanuaril või neljapäeval, 11. jaanuaril tavapärasel kellaajal!

Soovime kõigile rahulikku jõuluootust ja rõõmsaid lähenevaid jõulupühi!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Eelkooli tunnid toimuvad üks kord nädalas teisipäeval VÕI neljapäeval kl. 16.30-18.30 algklasside koolimajas aadressil Luise 38. 

Ringi tasu on 45€ kuus. Õppekava on kinnitatud Haridusministeeriumi poolt, koolituskulult on tulumaksu tagastamise võimalus.

RÜTMIKARING eelkooli lastele

Rütmikatund võimaldab lastel arendada nende musikaalseid, emotsionaalseid ja sotsiaalseid oskusi. Koosmusitseerimise abil paraneb õpilase rütmitunnetus, pillimänguoskus, viisipidamine ning eneseväljendusoskus. Lapsed muutuvad julgemaks, arvestavad oma kaaslastega ning julgevad ennast loovalt läbi liikumise väljendada ning instrumentidel improviseerida.

Rütmikatunnid toimuvad vahetult enne eelkooli õppepäeva teisipäeval VÕI neljapäeval kl. 16.00-16.30.

Kuutasu: 15 €

Juhendaja Grete Maipuu.

Osalemiseks palume saata digiallkirjastatud sooviavaldused e-mailile: koolituskeskus@westholm.ee

Rõõmsate kohtumisteni!


Eelkool 2016/2017 algas vahva lühinäidendiga "Pipi esimene koolipäev".

Aitäh, 5.b klassi tublidele näitlejatele!

 


Soovime väikestele koolijütsidele meeldejäävat koolitee algust!


Eesmärgid

  • aidata lapsel kohaneda kooli keskkonnaga 
  • anda positiivne õpikogemus ja luua valmisolek kooliks
  • anda vajalikud teadmised ja oskused esimesse klassi astumiseks


Õppesisu

  • eesti keel – häälikud, tähed, sõna, lause, kirjutamine, jutu koostamine, tekstist arusaamine, jutustamine, lugemine;
  • matemaatika - arvude loendamine ja võrdlemine, 10-piires arvutamine, geomeetrilised kujundid, hulgad, esemete tunnused, mälu ja loogika arendamine;
  • loodusõpetus ja kodulugu - loodushoidliku suhtumise kujundamine, looduslooliste teadmiste täiendamine, kultuurihuvi toetamine, positiivsete väärtushinnangute ja käitumisharjumuste kujundamine;
  • kunsti- ja tööõpetus - vaatlusoskuse ja ilumeele kujundamine, loova mõtlemise ja eneseväljenduse arendamine, silma ja käe koostöö arendamine.
  • lisavõimalusena pakume rütmikatunde, vaata lisaks siit. Rütmikatundide tasu on 10€ kuus.