Eelkool

Jakob Westholmi Koolituskeskuse 2018/2019. õppeaasta eelkooli
õppetöö algab 18. või 20. septembril 2018 .a.

Tunnid toimuvad üks kord nädalas

teisipäeval VÕI neljapäeval kl. 16.30-18.30
algklasside koolimajas aadressil Luise 38.
Rütmikatunni algus kell 16.00. 


Eelkooli kohad on selleks õppeaastaks täitunud!


Rõõmsate kohtumisteni!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Eelkooli ringi kuutasu on 50 €  (Hinnas õppevahendid. Õppekava on kinnitatud Haridusministeeriumi poolt, koolituskulult on tulumaksu tagastamise võimalus.)

RÜTMIKARING eelkooli lastele

Rütmikatund võimaldab lastel arendada nende musikaalseid, emotsionaalseid ja sotsiaalseid oskusi. Koosmusitseerimise abil paraneb õpilase rütmitunnetus, pillimänguoskus, viisipidamine ning eneseväljendusoskus. Lapsed muutuvad julgemaks, arvestavad oma kaaslastega ning julgevad ennast loovalt läbi liikumise väljendada ning instrumentidel improviseerida.

Rütmikatunnid toimuvad vahetult enne eelkooli õppepäeva teisipäeval VÕI neljapäeval kl. 16.00-16.30.

Kuutasu: 15 €

Juhendaja Grete Maipuu

Rõõmsate kohtumisteni!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Eelkooli 2017/2018. õppeaasta algas vahva lühinäidendiga "Pipi esimene koolipäev". Sellel aastal esitasid näidendi 3.a klassi õpilased. Suur tänu tublidele näitlejatele ja õpetaja Lea Heierile!
Eelkool 2016/2017 algas vahva lühinäidendiga "Pipi esimene koolipäev".

Aitäh, 5.b klassi tublidele näitlejatele!

 


Eesmärgid

  • aidata lapsel kohaneda kooli keskkonnaga 
  • anda positiivne õpikogemus ja luua valmisolek kooliks
  • anda vajalikud teadmised ja oskused esimesse klassi astumiseks


Õppesisu

  • eesti keel – häälikud, tähed, sõna, lause, kirjutamine, jutu koostamine, tekstist arusaamine, jutustamine, lugemine;
  • matemaatika - arvude loendamine ja võrdlemine, 10-piires arvutamine, geomeetrilised kujundid, hulgad, esemete tunnused, mälu ja loogika arendamine;
  • loodusõpetus ja kodulugu - loodushoidliku suhtumise kujundamine, looduslooliste teadmiste täiendamine, kultuurihuvi toetamine, positiivsete väärtushinnangute ja käitumisharjumuste kujundamine;
  • kunsti- ja tööõpetus - vaatlusoskuse ja ilumeele kujundamine, loova mõtlemise ja eneseväljenduse arendamine, silma ja käe koostöö arendamine.
  • lisavõimalusena pakume rütmikatunde, vaata lisaks siit. Rütmikatundide tasu on 10€ kuus.