Inglise keele kursused


Ringi toimumise ajad on täpsustamisel.

Kuutasu: 24 € (Õppekava on kinnitatud Haridusministeeriumi poolt, koolituskulult on tulumaksu tagastamise võimalus).

Ringitegevuse lühitutvustus:

Eesmärk

  • teiste Euroopa ja inglise keelt kõnelevate maade kultuuri ja kommetega tutvumine
  • erinevate kultuuride püsiväärtuste austamine;
  • erinevate ellusuhtumiste ja elustiilide tajumine;
  • silmaringi avardamine;
  • esmase kultuuribarjääri ületamine.

Õppesisu

  • mänguline keeleõpe
  • tutvumine erinevate maade kultuuridega läbi õppefilmide
  • tutvumine erinevate inglisekeelsete dialektidega

3. Inglise keele kursus 4.-5. klassi õpilastele

Ring alustab tegevust juhul, kui grupp on täitunud. Hetkel ei ole võimalik veel ringitegevusega alustada.  

Registreerimiseks palume täita andmete link:

Lisainfo: koolituskeskus@westholm.ee

Ringitegevuse lühitutvustus: 

Inglise keele ringis saavad õpilased täiendada oma sõnavara ja grammatika oskust inglise keeles. Lisaks õpitakse ka üldisi teadmisi Suurbritanniast ning inglise keelt kõnelevatest maadest. Tundides toetume ingliskeelsele õpikule ja töövihikule, mille abil saab harjutada lugemist, kirjutamist, kuulamist ja hääldamist. Lisaks on tundides palju suulisi ülesandeid ja mängulisi tegevusi, mis aitavad õpilastel kasvatada julgust, et kõnelda inglise keeles.