Inglise keele kursused

JW Koolituskeskus pakub algklasside õpilastele inglise keele õppimise võimalust järgnevalt:  

1. Inglise keele ring "Beefeaters" 1. klassi õpilastele:

Ring toimub teisipäeval kell 10.55 - 11.40 ja reedel kell 9.55 - 10.40 keeleklassis nr 105


2. Inglise keele ring "Beefeaters“ 2.-4. klassi õpilastele
Ring toimub kolmapäeval ja neljapäeval kell 13.55 - 14.40 keeleklassis nr 105

Juhendaja:  Küllike Neeme

Kuutasu: 23 € (2 korda nädalas), 11.50 € (1 kord nädalas). Õppekava on kinnitatud Haridusministeeriumi poolt, koolituskulult on tulumaksu tagastamise võimalus. 

Osalemiseks palume saata sooviavaldused e-mailile koolituskeskus@westholm.ee. Avaldused võib esitada ka paberkandjal klassijuhatajale või õpetaja Küllike Neemele.  

Ringitegevuse lühitutvustus:

Eesmärk

  • teiste Euroopa ja inglise keelt kõnelevate maade kultuuri ja kommetega tutvumine
  • erinevate kultuuride püsiväärtuste austamine;
  • erinevate ellusuhtumiste ja elustiilide tajumine;
  • silmaringi avardamine;
  • esmase kultuuribarjääri ületamine.

Õppesisu

  • mänguline keeleõpe
  • tutvumine erinevate maade kultuuridega läbi õppefilmide
  • tutvumine erinevate inglisekeelsete dialektidega

 

3. Inglise keele kursus 4.-5. klassi õpilastele

Ring alustab tegevust juhul, kui grupp on täitunud. Hetkel ei ole võimalik veel ringitegevusega alustada.  

Osalemiseks palume saata digiallkirjastatud sooviavaldused e –mailile: maarit.koolituskeskus@westholm.ee.

 

Ringitegevuse lühitutvustus: 

Inglise keele ringis saavad õpilased täiendada oma sõnavara ja grammatika oskust inglise keeles. Lisaks õpitakse ka üldisi teadmisi Suurbritanniast ning inglise keelt kõnelevatest maadest. Tundides toetume ingliskeelsele õpikule ja töövihikule, mille abil saab harjutada lugemist, kirjutamist, kuulamist ja hääldamist. Lisaks on tundides palju suulisi ülesandeid ja mängulisi tegevusi, mis aitavad õpilastel kasvatada julgust, et kõnelda inglise keeles.