Hispaania keele kursused

Uuest õppeaastast on võimalik 8.-9. klassi õpilastel liituda hispaania keele kursusega:

  • õpime tundma hispaania kultuuri,
  • õpime toime tulema hispaaniakeelses maailmas,
  • saavutame esmase keeleoskuse ja kultuuriteadmised igapäevaseks suhtluseks.

Registreerimiseks palume täita andmete link

Lisainfo: koolituskeskus@westholm.ee.  

Kuutasu: 28€ kuus (Õppekava on kinnitatud Haridusministeeriumi poolt, koolituskulult on tulumaksu tagastamise võimalus).

Ringitegevuse lühitutvustus 

Eesmärk:

  • silmaringi avardamine;
  • dialoogilembeste kultuuride iseloomulike tunnuste tundmine;
  • eesti ja hispaania kultuuridele omaste ühiste püsiväärtuste tunnetamine;
  • esmase kultuuribarjääri ületamine ja hispaaniakeelses maailmas toimetulemine;
  • esmase keeleoskuse saavutamine;
  • erinevate ellusuhtumiste ja elustiilide aktsepteerimine. 

Õppesisu:

Läbi mitmekülgsete kommunikatiivsete tegevuste omandavad õpilased hispaania keelt emakeelena kõnelevate inimestega igapäevaseks suhtluseks vajaminevad keeleoskused ja kultuuriteadmised.