Malering

2023/2024. õppeaastal on malering ühendatud mõttemängude ringiga.

Soovi korral palume registreerida 

mõttemängude ringi alla lisatud vormi kaudu!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ringi juhendaja on Tarmo Lääne

Kuutasu: 30€ (Õppekava on kinnitatud Haridusministeeriumi poolt, koolituskulult on tulumaksu tagastamise võimalus). 

Lisainfo: koolituskeskus@westholm.ee 

Maleoskus on üks parimaid võimalusi mälu treenimiseks, tähelepanu ja keskendumise õppimiseks. Malega tegelemine arendab ja süvendab mitmesuguseid isiksuse arengus vajalikke omadusi ja oskusi: abstraktset mõtlemist, püsivust, eesmärkide püstitamist ja nende täitmist, iseseisva töö oskust, enesevalitsemist ja käitumist pingelistes sportlikes olukordades, vastaste austamist, kaotuste talumist jne.
 
Lisaks õpetab male, kuidas saavutada kätteantud ressurssidega (malendid, malelaud, aeg) maksimaalselt parimat tulemust. Eesmärgi püstitamine ja selle saavutamine on tõeline projektijuhtimine!
 
Väga loodame, et üheskoos lapsevanematega leiame võimaluse selgitada lastele maleoskuse vajalikkust ja see iidne India sajanditepikkune mõttemäng leiab ka meie koolis suuremat tähelepanu.